Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma PHU KOM Karol Kozikowski,woj. ŚLĄSKIE, pow. Rybnik, gm. Rybnik, ul.Krzyżowa 23A/19, 44-200 Rybnik, poczta Rybnik.
2) Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: tel.606433784.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.